Specialismen

Arbeidsrecht

Een specifiek onderdeel van het Nederlands recht is arbeidsrecht. Arbeidsrecht vormt een integraal onderdeel van sociaal recht en gaat over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Okx Legal & Tax houdt zich met name bezig met individuele ontslagzaken voor werkgever of werknemer op nationaal niveau. Ook in het arbeidsrecht spelen altijd zowel fiscale als civiele zaken een rol. Bijvoorbeeld bij contractenwerk brengt Okx Legal & Tax latente fiscale problemen in kaart en stemt contractbepalingen daarop af. Een heel handig en schaars goed.